Particulars i zones comunitàries

Oferim un serveis de neteja i manteniment de particulars i zones comunitàries.

  • Buidatge de fosses sèptiques.
  • Neteja de dipòsits de combustible.
  • Servei de manteniment de comunitats.
  • Neteja de piscines (públiques i privades).
  • Neteja de fonts, estanys i llacs artificials.
  • Transport d'aigua per a piscines.
  • Filmació amb càmera TV de clavegueram i canonades de poc diàmetre (petites escomeses i baixants).
  • Localització de registres i arquetes ocultes (detector ultrasò).