Empreses i indústries

Les necessitats de les empreses i indústries estan cobertes pels nostres serveis.

 • Neteja d'estacions depuradores i basses de decantació.
 • Neteja de col·lectors.
 • Neteja de safaretjos i separadors d'hidrocarbur d'estacions de servei (gasolineres).
 • Neteja i buidatge de separadors de greixos.
 • Extracció de sorra de filtres de piscines.
 • Neteja de bescanviadors.
 • Neteja i desinfecció de dipòsits d'aigua (n.º de registre: GI50655-SA-LG).
 • Transport de residus a planta de tractament.
 • Transport de bentonita.
 • Obturació de canonades de diferents diàmetres.
 • Transvasament d'aigües residuals mitjançant bombes submergibles de diferents cabals.
 • Cuba d'aigua per a subministrament, regs i neteja a empreses O.P.
 • Doll de sorra.
 • Proves hidràuliques.
 • Inspecció de canonades i col·lectors amb equip tancat de TV.